Fugl Phønix Trop

Indmeldelse i Fugl Phønix

Efter at have været til spejder 3-4 gange synes vi, at det er tid til at blive indmeldt i gruppen. Du har to muligheder for at blive registreret som medlem. Du kan enten melde dig ind elektronisk (se nedenfor) eller du kan udfylde og aflevere den fysiske indmeldelsesblanket, som kan hentes i PDF til højre på denne side.

Velkommen i Fugl Phønix Trop!

Priser

Ved indmeldelse i Fugl Phønix Trop – De Gule Spejdere i Sorø betales et indmeldelsesgebyr på 250 kr., som blandt andet dækker tørklæde (65 kr.), gruppemærke (20 kr.), sangbog (45 kr.) og depositum for korpsmærke (50 kr.). Korpsmærke, gruppemærke og sangbog udleveres først, når der er anskaffet uniform. Korpsmærket er korpset ejendom. Ved eventuel udmeldelse er denne først gældende, når korpsmærket er returneret til gruppen. Der skal således betales kontingent så længe, man er i besiddelse af et korpsmærke.

Udover indmeldelsesgebyret betales restkontingent for indeværende periode. Gruppens kasserer sender en opkrævning på indmeldelsesgebyr og restkontingent.

Korpsets grundlov, love for korpset og love for gruppen kan altid findes på korpsets hjemmeside www.gulspejder.dk

Elektronisk indmeldelse

Udfyld felterne herunder.
Du vil blive kontaktet, når vi har haft tid til at gennemgå dine data.

Fornavn
Mellemnavn
Efternavn
Adresse
Postnr
By
E-mail
Modtag e-mails
Telefon nr.
Mobil nr.
Fødselsdag (dd.mm.åååå)
Kommentar
1. Kontaktperson (Navn)
1. Kontaktperson (Relation)
1. Kontaktperson (Telefon)
1. Kontaktperson (Mobil)
1. Kontaktperson (Email)
2. Kontaktperson (Navn)
2. Kontaktperson (Relation)
2. Kontaktperson (Telefon)
2. Kontaktperson (Mobil)
2. Kontaktperson (Email)

PR-tilladelse (Hvis samtykke, marker feltet)
(Gruppen må medtage situationsbilleder hvor mit barn/jeg er på)

Transporttilladelse (Hvis samtykke, marker feltet)
(Gruppen må foranstalte transport af mit barn/mig i forbindelse med Gruppens arrangementer)

Badetilladelse (Hvis samtykke, marker feltet)
(Mit barn må under opsyn deltage i badning på sommerlejre og i forbindelse med Gruppens arrangementer)

Samtykke til helbredsoplysninger:
Jeg giver samtykke til, at gruppen / korpset må registrere allergier

Samtykke til Profilbilleder:

DEL PÅ:

Prisoversigt

Kontingent samt priser for ture og nyttige anskaffelser kan ses her