Fugl Phønix Trop

Holder møde tirsdag fra 18:00 til 21:00

Fra 18:00 til 20:00 er der patruljemøde, fra 20:00 til 21:00 er der tropsmøde.

 

Som 13-årige rykker børnene op i spejdertroppen, hvor de indgår i en patrulje med andre børn i alderen 13-18 år. Her lærer de mere avancerede spejdermæssige færdigheder.

En af de grundlæggende idéer for spejderarbejdet er at børn ledes og oplæres af deres ældre kammerater.

Denne idé er fuldt udviklet i spejderpatruljerne, hvor de ældste børn som patruljeleder (PL) og patruljeassistent (PA) selv planlægger de ugentlige møder og oplæringen af deres yngre kammerater, indenfor de rammer som er afstukket af tropsledelsen.

DEL PÅ:

Informationsmateriale

Pakkeliste for spejdere