Fugl Phønix Trop

Gruppens Historie

Hjemsted: Sorø
Oprettet: 12. oktober 1985
Tørklæde: Rød/grøn ternet

Beretning samlet af Kenneth Jensen

Sagnet om Fugl Phønix, der på sine gamle dage lader sig brænde i sin rede for derefter at genopstå af asken som en ny og frisk fugl, er i Sorø symbolet på genopstandelsen af det traditionelle spejderarbejde i den kaki gule spejderuniform.

Fugl Phønix rejste sig af asken den 12. oktober 1985 på Højbjergvej nær Sorø. Troppen blev startet af Peter og Nete Fibiger, som begge var tidligere spejdere. Deres egne drenge var spejdere i DDS, men her manglede der den spejderånd og de spændende aktiviteter, som Peter kendte fra sin tid som gul spejder. Korpslejren "Blå sommer" i Haderslev i 1985 med meget lidt fokus på spejderaktiviteter blev dråben, der fik bægeret til at flyde over.
Familien Fibiger tilbød den lokale DDS-gruppe at stille med tre ledere, hvis man ville ændre arbejde til rigtigt spejderarbejde. Det ønskede man ikke. Så måtte de starte noget selv, og det blev en ny trop under De Gule Spejdere i Danmark. Nu skulle spejderarbejdet i Sorø tilbage til rødderne: Ud og ligge i telt, sejle i segldugsbåd, gå i korte bukser, lave mad over bål og sove i bivuak om vinteren.

Planerne blev hurtigt ført ud i livet, blot tre måneder efter de første kontakter til korpset, var man i gang med spejdermøder. De første blev afholdt hjemme i familien Fibigers hus, hvor der deltog 5-10 spejdere. Men allerede i slutningen af november 1985 fik man af kommunen midlertidigt lov til at benytte den plads på Apotekervej, hvor hytten ligger den dag i dag. En skurvogn, fungerede som hytte i mange år. Den blev indviet på behørig vis 3. marts 1986 med basser og pølser.  Til indvielsen fik vi bl.a. et helt særligt horn overrakt af spejderchef Erik Sennels. Hornet blev oprindelig givet til den navnkundige Jens Hvass i 1947, da han afholdt den første jamborette i verden. Det er derfor et helt unikt klenodie der endnu den dag i dag hænger og pryder i spejderhytten. Symbol på vore gule spejderrødder og internationalt spejder-arbejde.

Med til indvielsen var også flere Sct. Georgs gildebrødre og det gode forhold mellem "Fugl Phønix" og Sct. Georgsgilderne i Sorø holder i den grad stadig ved. Vejret ved indvielsen var i øvrigt koldt og med sne, men man kunne bl.a. gå i ly for vind og vejr i gruppestyrelses-formand Frede Møllegårds opstillede grisevogn. Jo, fint skulle det være. Skurvognen var relativt simpelt indrettet, men det var Peters motto, at det var i skoven og i naturen, at spejderarbejdet skulle foregå - det der skete på grunden og i skurvognen var bare forberedelse.

Peter Fibiger var som ung gul spejder og rover i Ringsted, patrulje og sjakkammerat med "Store Bjørn" Bjarne Jensen. Store Bjørn var typen på "en rigtig spejder". Han blev troppens første æresmedlem. Senere blev også Nete og Peter Fibiger æresmedlemmer af troppen.
Sorø har en lang og god tradition med gule spejdere. Den navnkundige Svend Ranvig var tropsfører for Akademitroppen gennem 28 år, indtil det gamle gule spejderkorps blev nedlagt i 1973. Det var derfor en glæde, at Svend Ranvig kontaktede os med anerkendelse og moralsk opbakning til den nye gule spejdertrop.
Ved flere lejligheder går vi i Sven Ranvigs fodspor. Et af vore foretrukne spejdersteder går netop til Sven Ranvigs gamle "Brommehytte", der ligger flot på en bakketop i skoven og er yderst primitiv med gammeldags brændeovn i køkkenet - et herligt og traditionsrigt sted.

Peter tog sig fra starten af spejderne, mens Nete styrede ulvene. Som flokassistent for ulvene kom Hans Madsen og senere Jan Røpke Olsen og Preben Bjeragger til. Troppen udviklede sig støt i de første år og man fik hurtigt 2 ulvebander og en spejderpatrulje. Allerede i 1986 vandt ulvene rub og stub ved det årlige Sct. Georgsløb, og kvaliteten i spejderarbejdet blev dermed bevist til fulde. "Fugl Phønix" havde i sandhed rejst sig af ilden.

Troppen er og var tit på tur og havde de første mange år nærmest sin egen skov i St. Bøgeskov ved Gyrstinge. Her er der blevet afholdt utallige lejre mellem de flotte bøgestammer på kildepladsen. Vand blev hentet ved kilden - det smager af jern/okker, som mange sikkert vil huske fra korpsets første korpslejr dette sted. Det var i 1987 og "Fugl Phønix" med Peter Fibiger i spidsen var primusmotor for denne lejr. Med på lejren var 11 spejdere fra Troop 70 i West Virginia, USA, som inden lejren var indlogeret privat hos spejderne.

Den første skurvogn er for længst skiftet ud, men flere midlertidige har været opstillet, indtil vi fik den fine hytte, der er troppens i dag. I midten af 1990’erne fik vi bl.a. fat i en der var så dårlig, at da vognmanden afleverede den, tilføjede han: "jeg tager den sgu ikke med igen". Den blev hugget op og brændt af i et gigantisk bål. Den nuværende hytte er bygget op af skurvogne fra Storebæltforbindelsens tilblivelse. De er sat sammen og beklædt med spær og tagplader samt udbygget med yderligere en skurvogn og et populært halvtag. I 2006 modtog vi en gave på 80.000 kr. til hytten fra Glunz og Jensen fonden samt yderligere 12.000 kr. til at installere vand og el. En utrolig flot gave, som blev os overrakt af "Store Bjørns" datter.

I 2006 fik "Fugl Phønix" en 20 årig lejekontrakt, så der nu er ro om hytten og grundens fremtid. Senest har vi stillet en stifinderhytte og en roverhytte op på grunden og fået tyndet ud i skoven bag hytten, så der nu kan laves bålplads og spejderarbejde i den før så tætte skov. Primus motor for det flotte arbejde med hytterne er Preben Bjeragger, der efter konens udtalelse: "Nærmest har haft sit andet liv derude på spejdergrunden med hytterne". Det er blevet en flot og brugbar spejderplads, som troppen er meget stolt af.

Roverklanen blev oprettet af Tonie Bjørneskov i 2004.
Klanen bærer navnet "Ravnene", ligesom Odins to hjælpere, Hugin og Munin. Som de hjalp Odin, støtter roverne op om "Fugl Phønix".

Troppens medlemsblad bar oprindeligt navnet Spejderbladet, men blev ved en konkurrence i 1996 ændret til Budstikken.

Sommerlejre har der naturligvis været mange af. Nævnes skal bl.a. den første udenlandssommerlejr til Sydsverige i 1989. Her blev der gået hike og bygget lejrplads i skøn sydsvensk natur. Patruljeleder Anders var dog så uheldig at hugge sig i foden, så spejderne måtte bære ham rundt på en båre lavet af rafter.
En anden helt speciel udlandstur var Laplandsturen i 2005. Turen gik til det nordligste Lapland ved Riksgrænsen/Abisko og havde deltagelse af spejderne samt flere ledere og roverne. Det blev en fantastisk tur, hvor man fik vandret blandt flotte fjelde og alle fik nydt den vilde natur - på trods af ømme skuldre fra rygsækkens vægt. Det blev en tur som forhåbentlig gentages med andre kommende spejdere, og som derved har noget helt særligt at se frem til.
    
En særlig tradition for spejderne er "vinterhiken", som Fibiger grundlagde. Oprindelig gik turen ofte til ofte i Store og Lille Bøgeskov, men senere er det blevet til mange nye steder. Her bygges bivuak i kulden og flere gange er der fremstillet lammesteg i en umo - en form for nedgravet bålovn. Mange spejdere har sikkert frosset på disse ture en frostkold vintermorgen, men der har altid været god opbakning til vinterhiken, og det er med sikkerhed også en tur de fleste husker for den gode og særlige stemning i vinterskoven.

Sct. Georgsdag har beholdt sin særlige tradition gennem hele troppens levetid. Det afholdes ved troppens "hemmelige" sted ved Sengestenen i en skov et stykke fra hytten. Vi vandrer et par kilometer gennem skoven og derefter aflægger alle spejderne spejderløftet og lytter til årets Sct. Georgsbudskab.

Troppen har deltaget i utallige turneringer. Den første sølvplade til "Fugl Phønix" blev erhvervet af Gul bande på ulvetræffet i Søndersø i 1987, og siden er der høstet mange flotte præmier. Vildsvinetanden til Spejderne for vundet LPT, Sct. Georgsløbet for spejdere, Ulveturneringen, miniløbet for ulve, og Elefantløbet for rovere m.m. Men roverne har et kompleks for korpsets roverturneringen, hvor der er opnået et hav af 2. pladser - men aldring en 1. plads.

Vi har gennem alle årene lavet arrangementer med vore gule nabo spejder troppe. Tidligere med "Loke", "Thors Følgesvende" og "Rolf Krake". I 1998 arrangerede vi sammen med "Loke" og "Skjoldungerne" det første "Bjergløb", som nu er en årlig tilbagevendende begivenhed for hele troppen. Løbet er en lejr hvor de 3 troppe får udbygget deres sammenhold gennem mangeartede spejderaktiviteter.

Vandrefalken er troppens lille vandreudvalg, hvor man kan erhverve sig særlige vandremærker. Der er gennem tiderne blevet vandret adskillige ture som f.eks. Hedelands- march, Møn-marchen m.fl. vandreturene plejer at være hyggelige ture, hvor den fysiske formåen udvikles og hvor de deltagende får masser af frisk luft.

For at tjene penge til gruppen, har der i mange år været flere traditioner for tiltag. Det første tiltag var den sagnomspundne flødebollekaster-maskine, som var produceret af Peter. Den blev benyttet til gildemarkedet i byen, hvor den gav et godt afkast til tropskassen. I nyere tid er der blevet tradition for at deltage ved kræmmermarkedet på Kongskilde Friluftsgård, hvor vi udlejer kanoer. Herudover sælger ulveunger, forældre og ledere "Lillebrorlodder" via børnefonden.

Peter Fibiger var jo ophavsmanden til det hele, men Peter døde desværre alt for tidligt i 2002. Han droslede ned et par år forinden, men holdt stadig kontakt til troppen og indstiftede bl.a. "Fugl Phønix´s" sølvbælte til en spejder, der havde udmærket sig specielt det forgangne år. "Vi ses på klippen med skjorten under armen", var hans motto.

Troppen har på sit hidtidige højdepunkt rummet et antal patruljer. Ved et lavpunkt med generationsskiftet efter initiativtagerne, var vi til gengæld kun 8 spejdere i flok og trop. Men atter rejste Fugl Phønix sig er her i 2009 en velfungerende trop med Preben Bjerager som gruppeleder samt mange entusiastiske ledere og en rigtig god forældreopbakning.


Fremtiden ser lys ud for troppen, der har vokset sig stærk gennem en kombination af fællesskabsånd, kvalitet i spejdermøderne, rigtig mange gode ture, lejre og traditioner, grunden og hyttens store udvikling samt særlige individuelle præstationer fra flere personer.

Jubilæums skrift ved 25 års jubilæet

DEL PÅ:

Gaver

Avisudklip