Fugl Phønix Trop

Indmeldelse i Fugl Phønix

 

Efter at have været til spejder 3-4 gange synes vi, at det er tid til at blive indmeldt i gruppen. Du har to muligheder for at blive registreret som medlem. Du kan enten melde dig ind elektronisk (se nedenfor) eller du kan udfylde og aflevere den fysiske indmeldelsesblanket, som kan hentes i PDF til højre på denne side.

 

Velkommen i Fugl Phønix Trop!

Ved indmeldelse i Fugl Phønix Trop – De Gule Spejdere i Sorø betales et indmeldelsesgebyr på 250 kr., som blandt andet dækker tørklæde (65 kr.), gruppemærke (20 kr.), sangbog (45 kr.) og depositum for korpsmærke (50 kr.). Korpsmærke, gruppemærke og sangbog udleveres først, når der er anskaffet uniform. Korpsmærket er korpset ejendom. Ved eventuel udmeldelse er denne først gældende, når korpsmærket er returneret til gruppen. Der skal således betales kontingent så længe, man er i besiddelse af et korpsmærke.

Udover indmeldelsesgebyret betales restkontingent for indeværende periode. Gruppens kasserer sender en opkrævning på indmeldelsesgebyr og restkontingent.

Korpsets grundlov, love for korpset og love for gruppen kan altid findes på korpsets hjemmeside www.gulspejder.dk

Elektronisk indmeldelse

 

Hvis du ønsker at blive medlem af Fugl Phønix har du mulighed for at klare din indmeldelse elektronisk via linket nedenfor. Når du sammen med dine forældre har udfyldt formularen, hører I snarest fra os.

 

http://fuglphonix.gulspejder.dk/indmeld

Kontingentsatser 2016 - 2017

Indmeldelses gebyr kr.250,00
Spejdere, Stifindere og Ulve kr. 450,00 pr halvår
Passive: kr. 100,00 pr. halvår
Pionerer og Rovere: kr. 225,00 pr. halvår
Støttemedlemmer: kr. 100,00 pr. år

Udmeldelse

 

Hvis du skulle have mistet lysten til at være spejder og ønsker at stoppe, skal du aflevere dit korpsmærke, før udmeldelsen er gældende. Du vil således vil blive opkrævet kontingent, indtil du har afleveret korpsmærket retur til gruppen.

Korpsmærket er korpsets ejendom, og du vil få 50 kr. retur, som du betalte i depositum, da du blev indmeldt.

DEL PÅ:

Indmeldelsesblanket